Zone Nr.1

Vilnius Triennial of painting, “Conpemporary Art Centre“, Vilnius 2004
National M.K.Čiurlionio Art Muzeum, Kaunas 2006
Klaipėda Exhibition Hall, Klaipėda  2008
Eimutis Markūnas