The Same Way of Thinking

Vytautas Magnus University “101 Gallery” 2014

Eimutis Markūnas