Situation

Venice Bienal , D. Mikšio projeckt „ Už baltos užuolaidos” Venice, Italy 2011

Eimutis Markūnas