Tas pats mąstymo būdas

Dailininkų galerija, Vilnius 2015