Biografija

Eimutis Markūnas

  • Gimė 1959 .06.07
  • 1970 – 1974 m. mokėsi Kauno 27-oje vidurinėje mokykloje.
  • 1971 – 1974 m. mokėsi Kauno Dailės mokykloje.
  • 1974 – 1978 m. Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume (dab. Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų centras) mokėsi meninio stiklo apdirbimo.
  • 1978 – 1983 m. Vilniaus dailės institutas (dab. Vilniaus dailės akademija), Monumentalios tapybos katedroje studijavo vitražą.

E. Markūnas – lūžio kartos menininkas, kurio kūryboje svarbi ne tik forma, bet ir turinys, tekstualumas, pokalbis su stebėtoju, artimas ryšys su aplinka, kūnu bei medžiaga. Drąsa atsiskleisti pačiam ir nerizikuoti reiškiasi menininko gyvenimo būde ir kūryboje. Kalbėjimas aktualiomis temomis bei neįprastomis formomis išskiria Eimutį Markūną iš kitų jo kartos menininkų.

E. Markūnas aktyviai dalyvauja grupinėse veiklose, rengia personalines parodas, dalyvauja pleneruose, yra priklausęs menininkų judėjimams. Nuo 1990 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Jis kuria ne tik vitražus, tapybos darbus bei objektus, tačiau taip pat nevengia ir atlikti performansų. Jo darbai eksponuoti daugybėje Europos šalių, yra gavęs ne vieną nacionalinį bei tarptautinį apdovanojimą už kūrybą. Savo dalyvavimu Europoje vykstančiose bienalėse ir simpoziumuose jis garsina ne tik save, bet ir Lietuvą.

Eimučio Markūno kūryba saugoma privačiose kolekcijose bei viešose vietose – galerijose, bankuose, muziejuose.

Eimutis Markūnas